•  SPRING SPORT COACHES' INFORMATION
     
  Baseball
  Grade 9-12
   
  Head Coach:  Robert Sawhill 
    sawhill1@comcast.net 
  Asst. Coach:  Brad Sawhill 
    bsawhill@callequity.net 
  Volunteer Coach:   Ron Schaub 
    Richard Southern 
     
     
   
  Softball
  Grade 9-12
  Head Coach: Kari Cowden
    karoble@yahoo.com 
  Asst. Coach:  Robert Vetter
    thevetter5@comcast.com
  Volunteer Coach:  David Dunks
       Victor Rodenski 
     
     
   
  Boys' & Girls Track
  Grade 9-12
  Head Coach: Ben Maxin 
    bmaxin@fortcherry.org 
  Asst. Coach:  Kevin Center 
    kcenter@fortcherry.org 
    Jack Merckle 
    jackmerckle@gmail.com 
    Mia Sember 
    miasember@yahoo.com
     
  Volunteer Coach:   Erin Allison
     
     
   
  7/8th Grade Swimming- Co-op with South Fayette High School
  Grade 7 & 8
  Head Coach:   Matt Tucker 
    mattucker@aol.com 
     
     
  Athletic Trainer:  
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
                                 
   
     
                                
   
    
                             
                            
                   
   
   
   
         
                                   
   
        
                          
          
   
   
   
   
   
   
         
                                 
   
    
   
   
   
   
   
   
   
            
                                     
   
            
                                    
   
                                 
                                     
   
                                
                                   
                                 
   
                              
         
                                
   
   
   
   
    
                               
   
   
   
    
                                    
   
   
   
   
   
Last Modified on May 30, 2018